เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้าง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ลงนามถวายพระพร

คำนำหน้า-ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อีเมล์