สำหรับ android
APP NIS | download  (v1.2) update 6/2/60

APP HT-DM |donwload  (v1.3)  update 6/2/60

APP HDC_Reports | download   (V1.4) update 6/2/60

APP HDC MMR | download  (v 61-9-28) update 9/9/61

APP Hosoffice | download  (v 4) update 14/11/62