Developed by JoomVision.com
banner
banner
banner

พรงพระเจริญ

Ict ยุคใหม่ สสจ นราธิวาส

Ict ยุคใหม่ สสจ นราธิวาส ปี 57

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา9

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
ชั้น 3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

สามารถเข้าตรวจข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรา 9 ได้ทุกวันในเวลาราชการ
รือที่ http://www.ntwo.moph.go.th/data2540 และ E-mail : mb85@hotmail.com

ข้อมูลข่าวสารที่จัดเตรียมไว้ สำหรับประชาชนเข้าตรวจดู
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง

มาตรา 9 (2) นโยบายและการตีความ
* คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
* นโยบายกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
* นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทยไพจิตร์ วราชิต
* แนวทางปฏิบัติราชการ นายแพทย์สรรพงษ์ ฤทธิรักษา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
* แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสำคัญที่เร่งรัดของกระทรวงสาธารณสุข

มาตรา 9 (3) แผนงาน/โครงการและงบประมาณ
มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 9 (6) สัญญาสำคัญของรัฐ
มาตรา 9 (7) มติ ค.ร.ม. คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายและคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย
มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารตามที่มีประกาศเพิ่มเติม เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

กฏหมาย ไอซีที

พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (update)
คำอธิบาย พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ฉบับที่ 2
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553
พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [English]
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ประกอบด้วย กฏกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี)
พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

กฎระเบียบ และแนวทางดำเนินงานด้าน IT

กฏ ระเบียบ

คู่มือและแนวทาง


กรอบนโยบาย ICT2020 ฉบับผ่านความเห็นชอบ จากครม. 
แผนแม่บท ICT สธ.
นโยบาย ICT-2543-2555
ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยIT
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วย โปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาสินค้าและบริการฯ
ประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของระบบ IT
กฏระเบียบการใช้อินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่อ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกกฏหมาย
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ (27 ก.ค.2552)
คู่มือและข้อปฏิบัติสำหรับ user สป.
ระบบตรวจสอบ spec. computer online
องค์ความรู้ในการพัฒนาเสถียรภาพ ระบบเครือข่าย
คู่มือการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย สำหรับบุคคลทั่วไป
การพัฒนาเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
คู่มือปฏิบัติแนวทางป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ข่าวสารทั่วไป

GIADA เปิดตัว I39 Mini-PC ประหยัดพลังงานเป็นเลิศ

GIADA เปิดตัว I39 Mini-PC ประหยัดพลังงานเป็นเลิศ

GIADA เปิดตัว I39 Mini-PC ประหยัดพลังงานเป็นเลิศ...
อ่านเพิ่มเติม...
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ควรต้องทราบ

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ควรต้องทราบ

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ควรต้องทราบ...
อ่านเพิ่มเติม...
Dropbox  กล่องวิเศษ ฝากไฟล์ได้ทุกที่ ทุกเวลา

Dropbox กล่องวิเศษ ฝากไฟล์ได้ทุกที่ ทุกเวลา

Dropbox  กล่องวิเศษ ฝากไฟล์ได้ทุกที่ ทุกเวลา...
อ่านเพิ่มเติม...
ไอซีทีเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

ไอซีทีเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

Smart Education ก็น่าจะหมายความว่า ระบบการศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่ดูดีทันสมัย...
อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวสาร กระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์

คำถามที่กองตำรวจไอทีได้รับมากที่สุดคำถามหนึ่งเลย

คำถามที่กองตำรวจไอทีได้รับมากที่สุดคำถามหนึ่งเลย

คำถามที่กองตำรวจไอทีได้รับมากที่สุดคำถามหนึ่งเลย...
28 November 2013 อ่านเพิ่มเติม...
ยอดฮิตที่โดนกันประจำ ต่อคดีความคอมพิวเตอร์

ยอดฮิตที่โดนกันประจำ ต่อคดีความคอมพิวเตอร์

ยอดฮิตที่โดนกันประจำ ต่อคดีความคอมพิวเตอร์...
28 November 2013 อ่านเพิ่มเติม...
คลิปตัดต่อเสียงนายกฯ  บทเรียนราคาแพงสำหรับผู้บริหาร

คลิปตัดต่อเสียงนายกฯ บทเรียนราคาแพงสำหรับผู้บริหาร

คดีที่3 คลิปตัดต่อเสียงนายกฯ บทเรียนราคาแพงสำหรับผู้บริหาร...
28 November 2013 อ่านเพิ่มเติม...
จำคุก 20 ปี “ตัดต่อรูป” คดีหมิ่นฯ ในหลวง

จำคุก 20 ปี “ตัดต่อรูป” คดีหมิ่นฯ ในหลวง

คดีที่2.. จำคุก 20 ปี “ตัดต่อรูป” คดีหมิ่นฯ...
28 November 2013 อ่านเพิ่มเติม...
คดีที่ 1    มาช่า รับคลิปหลุด เป็นตัวเองจริง แจงมือถือหาย

คดีที่ 1 มาช่า รับคลิปหลุด เป็นตัวเองจริง แจงมือถือหาย

คดีที่ 1    มาช่า รับคลิปหลุด เป็นตัวเองจริง...
28 November 2013 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวสารภายใน

แนวทางการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง รพ รพสต

แนวทางการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง รพ รพสต

แนวทางการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงระบบข้อมูล รพ.สต..รพ. ตามที่ สสจ.นราธิวาส...
19 November 2013 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวสารส่วนกลาง

มาตรฐานราคาและสเปคกลางคอมพิวเตอร์ ปี2556

มาตรฐานราคาและสเปคกลางคอมพิวเตอร์ ปี2556

มาตรฐานราคาและสเปคกลางคอมพิวเตอร์ ปี2556 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ปรับเกณฑ์ราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์ของรัฐ...
22 November 2013 อ่านเพิ่มเติม...
แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
22 November 2013 อ่านเพิ่มเติม...
คำสั่งแต่งตั้ง CIO กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557

คำสั่งแต่งตั้ง CIO กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557

คำสั่งแต่งตั้ง CIO กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557
19 November 2013 อ่านเพิ่มเติม...

e-Office ศทส.

:: ทันกับข่าวสาร

E-service

บริการในจังหวัดบริการจากกระทรวง


แบบสำรวจ

การบริการเว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสจ.นราธิวาส 

:: จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้12
mod_vvisit_counterเมื่อวาน15
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้34
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว259
mod_vvisit_counterเดือนนี้803
mod_vvisit_counterเดือนล่าสุด1199
mod_vvisit_counterAll days33764

๑.โครงสร้างและการจัดองค์กร

๒.สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงาน

๓.สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูล

๔.กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ
คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน ฯลฯ