หน้าหลัก || ออกจากระบบš

ผู้ใช้งาน การรักษาความปลอดภัย ไม่ทำงาน
File ของ
เลือกฝ่าย
ค้นหา
รายการจำนวน 821 File
การดำเนินการ
ชื่อ File
ขนาด(Kbyte)
วันที่ Upload
เจ้าของ File
คำอธิบาย
1.    Sarub.rar 761.8 17 ก.ค. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สรุปยอดการขึ้นทะเบียนDownload
2.    005_JUNE.rar 18.3 17 ก.ค. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สิทธิ005เดือนมิถุนายน61Download
3.    NULL_JUNE.rar 16.7 17 ก.ค. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สิทธิ์ว่างเดือนมิถุนายน61Download
4.    Navicat premium 9.rar 22,927.7 12 มิ.ย. 61 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ navicatDownload
5.    Sarub.rar 760.1 31 พ.ค. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ Download
6.    005_MAY.rar 18.6 31 พ.ค. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ Download
7.    NULL_MAY.rar 16.4 31 พ.ค. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ Download
8.    Sarub.rar 771.3 6 มีค. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สรุปยอดการขึ้นทะเบียนDownload
9.    005_FABRUARY.rar 19.2 6 มีค. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สิทธิ์ 005 เดือนกุมภาพันธ์ 61Download
10.    NULL_FEBRUARY.rar 18.7 6 มีค. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สิทธิ์ว่าง เดือนกุมภาพันธ์ 61Download
11.    IP2561.xlsx 36.1 7 ก.พ. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ Download
12.    CFO2561.pptx 2,736.2 7 ก.พ. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ Download
13.    HWP more than 10.doc 225.5 2 ก.พ. 61 ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม แบบประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ มากกว่า 10 คนDownload
14.    HWP less 10.doc 161.5 2 ก.พ. 61 ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม แบบประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น้อยกว่า 10 คนDownload
15.    Sarub.rar 760.1 25 ม.ค. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สรุปยอดการขึ้นทะเบียนDownload
กำลังแสดงหน้าที่ 1/55 หน้าถัดไป=2<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>