หน้าหลัก || ออกจากระบบš

ผู้ใช้งาน การรักษาความปลอดภัย ไม่ทำงาน
File ของ
เลือกฝ่าย
ค้นหา
รายการจำนวน 826 File
การดำเนินการ
ชื่อ File
ขนาด(Kbyte)
วันที่ Upload
เจ้าของ File
คำอธิบาย
1.    Sarub.rar 830.7 15 พ.ย. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สรุปยอดการขึ้นทะเบียนDownload
2.    005_OCTOBER.rar 18.0 15 พ.ย. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สิทธิ005เดือนตุลาคม61Download
3.    NULL_OCTOBER.rar 16.5 15 พ.ย. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สิทธิ์ว่างเดือนตุลาคม61Download
4.    Navicat premium 9.rar 22,927.7 31 ต.ค. 61 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ naviDownload
5.    Age.xlsx 10,019.6 24 ต.ค. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ขัอมูลเด็ก 0-1 ปีDownload
6.    Sarub.rar 761.8 17 ก.ค. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สรุปยอดการขึ้นทะเบียนDownload
7.    005_JUNE.rar 18.3 17 ก.ค. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สิทธิ005เดือนมิถุนายน61Download
8.    NULL_JUNE.rar 16.7 17 ก.ค. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สิทธิ์ว่างเดือนมิถุนายน61Download
9.    Navicat premium 9.rar 22,927.7 12 มิ.ย. 61 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ navicatDownload
10.    Sarub.rar 760.1 31 พ.ค. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ Download
11.    005_MAY.rar 18.6 31 พ.ค. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ Download
12.    NULL_MAY.rar 16.4 31 พ.ค. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ Download
13.    Sarub.rar 771.3 6 มีค. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สรุปยอดการขึ้นทะเบียนDownload
14.    005_FABRUARY.rar 19.2 6 มีค. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สิทธิ์ 005 เดือนกุมภาพันธ์ 61Download
15.    NULL_FEBRUARY.rar 18.7 6 มีค. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สิทธิ์ว่าง เดือนกุมภาพันธ์ 61Download
กำลังแสดงหน้าที่ 1/56 หน้าถัดไป=2<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>