หน้าหลัก || ออกจากระบบš

ผู้ใช้งาน การรักษาความปลอดภัย ไม่ทำงาน
File ของ
เลือกฝ่าย
ค้นหา
รายการจำนวน 826 File
การดำเนินการ
ชื่อ File
ขนาด(Kbyte)
วันที่ Upload
เจ้าของ File
คำอธิบาย
16.    IP2561.xlsx 36.1 7 ก.พ. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ Download
17.    CFO2561.pptx 2,736.2 7 ก.พ. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ Download
18.    HWP more than 10.doc 225.5 2 ก.พ. 61 ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม แบบประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ มากกว่า 10 คนDownload
19.    HWP less 10.doc 161.5 2 ก.พ. 61 ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม แบบประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น้อยกว่า 10 คนDownload
20.    Sarub.rar 760.1 25 ม.ค. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สรุปยอดการขึ้นทะเบียนDownload
21.    005_JANUARY.rar 24.3 25 ม.ค. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สิทธิ์ 005 เดือนมกราคม 61Download
22.    NULL_JANUARY.rar 19.1 25 ม.ค. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สิทธิ์ว่าง เดือนมกราคม 61Download
23.    sarub.rar 766.2 29 ธ.ค. 60 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สรุปยอดการขึ้นทะเบียนDownload
24.    NULL_DECEMBER.rar 40.1 29 ธ.ค. 60 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สิทธิ์ว่าง เดือนธันวาคม 60Download
25.    005_DECEMBER.rar 18.7 29 ธ.ค. 60 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สิทธิ์ 005 เดือนธันวาคม 60Download
26.    Sarub.rar 748.0 21 พ.ย. 60 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สรุปยอดการขึ้นทะเบียนDownload
27.    005_NOVEMBER.rar 18.1 21 พ.ย. 60 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สิทธิ์ 005 เดือนพฤศจิกายน 60Download
28.    NULL_NOVEMBER.rar 19.8 21 พ.ย. 60 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สิทธิ์ว่างเดือนพฤศจิกายน 60Download
29.    plan 61.rar 77.4 17 ต.ค. 60 กลุ่มงานประกันสุขภาพ แผนเงินบำรุงรพ.สต.ปี 2561Download
30.    audit 16-10-2560.rar 1,688.8 16 ต.ค. 60 เอกสารการประชุมควบคุมภายใน 16-10-2560Download
หน้าก่อนนี้=1 กำลังแสดงหน้าที่ 2/56 หน้าถัดไป=3<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>