หน้าหลัก || ออกจากระบบš

ผู้ใช้งาน การรักษาความปลอดภัย ไม่ทำงาน
File ของ
เลือกฝ่าย
ค้นหา
รายการจำนวน 826 File
การดำเนินการ
ชื่อ File
ขนาด(Kbyte)
วันที่ Upload
เจ้าของ File
คำอธิบาย
61.    service.xlsx 65.7 12 ก.พ. 59 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Download
62.    trainingcg59.rar 42,407.7 10 ก.พ. 59 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ไฟล์การอบรมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุหลักสูตรเบื้องต้นปี59Download
63.    Course training Care giver59.pdf 297.6 29 ม.ค. 59 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ2559Download
64.    130963619963136250_NHSOAuthen4.2016.rar 5,164.1 5 ม.ค. 59 กลุ่มงานประกันสุขภาพ อัพเดท!! ไฟล์ต่ออายุ license ในการเข้าสู่ระบบตรวจสอบสิทธิDownload
65.    SarubDec.rar 540.3 29 ธ.ค. 58 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สรุปยอดการขึี้นทะเบียนDownload
66.    005_DECEMBER.rar 24.2 29 ธ.ค. 58 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สิทธิ์005 เดือนธันวาคม 58Download
67.    NULL_DECEMBER.rar 23.0 29 ธ.ค. 58 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สิทธิว่างเดือนธันวาคม 58Download
68.    ems board 1_59.pptx 7,641.2 23 ธ.ค. 58 ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ ไฟล์นำเสนอประชุมกรรมการ ems และอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 23 ธันวาคม 2558Download
69.    LTC and elderlyclub checklist.doc 128.0 17 ธ.ค. 58 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ แบบประเมินด้วยตนเองงานผู้สูงอายุDownload
70.    setting Health Script.txt 0.4 16 ธ.ค. 58 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งค่า Health ScriptDownload
71.    Sarub.rar 533.5 24 พ.ย. 58 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สรุปยอดการขึ้นทะเบียนDownload
72.    005_NOVENBER.rar 23.8 24 พ.ย. 58 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สิทธิ์ 005 เดือนพฤศจิกายน 58Download
73.    NULL_NOVEMBER.rar 23.8 24 พ.ย. 58 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สิทธิ์ว่างเดือนพฤศจิกายน 58Download
74.    Sarub.rar 520.2 5 พ.ย. 58 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สรุปยอดการขึ้นทะเบียนDownload
75.    005_OCTOBER.rar 24.4 5 พ.ย. 58 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สิทธิ์005 เดือนตุลาคม 58Download
หน้าก่อนนี้=4 กำลังแสดงหน้าที่ 5/56 หน้าถัดไป=6<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>