สถิติการเข้าใช้งานตั้งแต่ 1 มิ.ย.2548
 สสอ.เมือง  12764 
 5% 
 สสอ.ตากใบ  14554 
 6% 
 สสอ.บาเจาะ  11665 
 5% 
 สสอ.ยี่งอ  7348 
 3% 
 สสอ.ระแงะ  7903 
 3% 
 สสอ.รือเสาะ  12987 
 5% 
 สสอ.ศรีสาคร  9134 
 4% 
 สสอ.แว้ง  8110 
 3% 
 สสอ.สุคิริน  9615 
 4% 
 สสอ.สุไหงโกลก  9060 
 4% 
 สสอ.สุไหงปาดี  12297 
 5% 
 สสอ.จะแนะ  6171 
 3% 
 สสอ.เจาะไอร้อง  6489 
 3% 
 รพ.นราธิวาส  10831 
 5% 
 รพ.สุไหงโกลก  12835 
 5% 
 รพช.ตากใบ  10551 
 4% 
 รพช.บาเจาะ  6295 
 3% 
 รพช.ระแงะ  9656 
 4% 
 รพช.รือเสาะ  9863 
 4% 
 รพช.ศรีสาคร  6640 
 3% 
 รพช.แว้ง  12447 
 5% 
 รพช.สุคิริน  5971 
 3% 
 รพช.สุไหงปาดี  6536 
 3% 
 รพช.จะแนะ  8800 
 4% 
 รพช.เจาะไอร้อง  9270 
 4%