สถิติการเข้าใช้งานตั้งแต่ 1 มิ.ย.2548
 สสอ.เมือง  12817 
 5% 
 สสอ.ตากใบ  14693 
 6% 
 สสอ.บาเจาะ  11844 
 5% 
 สสอ.ยี่งอ  7604 
 3% 
 สสอ.ระแงะ  7996 
 3% 
 สสอ.รือเสาะ  13139 
 5% 
 สสอ.ศรีสาคร  9233 
 4% 
 สสอ.แว้ง  8262 
 3% 
 สสอ.สุคิริน  9734 
 4% 
 สสอ.สุไหงโกลก  9142 
 4% 
 สสอ.สุไหงปาดี  12541 
 5% 
 สสอ.จะแนะ  6248 
 3% 
 สสอ.เจาะไอร้อง  6587 
 3% 
 รพ.นราธิวาส  10979 
 5% 
 รพ.สุไหงโกลก  13026 
 5% 
 รพช.ตากใบ  10743 
 4% 
 รพช.บาเจาะ  6414 
 3% 
 รพช.ระแงะ  9753 
 4% 
 รพช.รือเสาะ  10015 
 4% 
 รพช.ศรีสาคร  6718 
 3% 
 รพช.แว้ง  12700 
 5% 
 รพช.สุคิริน  6073 
 3% 
 รพช.สุไหงปาดี  6626 
 3% 
 รพช.จะแนะ  8939 
 4% 
 รพช.เจาะไอร้อง  9366 
 4%