สถิติการเข้าใช้งานตั้งแต่ 1 มิ.ย.2548
 สสอ.เมือง  13045 
 5% 
 สสอ.ตากใบ  15165 
 6% 
 สสอ.บาเจาะ  12586 
 5% 
 สสอ.ยี่งอ  7919 
 3% 
 สสอ.ระแงะ  8392 
 3% 
 สสอ.รือเสาะ  13706 
 5% 
 สสอ.ศรีสาคร  9563 
 4% 
 สสอ.แว้ง  8681 
 3% 
 สสอ.สุคิริน  10181 
 4% 
 สสอ.สุไหงโกลก  9377 
 4% 
 สสอ.สุไหงปาดี  13383 
 5% 
 สสอ.จะแนะ  6484 
 3% 
 สสอ.เจาะไอร้อง  7014 
 3% 
 รพ.นราธิวาส  11502 
 5% 
 รพ.สุไหงโกลก  13764 
 5% 
 รพช.ตากใบ  11464 
 5% 
 รพช.บาเจาะ  6825 
 3% 
 รพช.ระแงะ  10088 
 4% 
 รพช.รือเสาะ  10501 
 4% 
 รพช.ศรีสาคร  7068 
 3% 
 รพช.แว้ง  13492 
 5% 
 รพช.สุคิริน  6437 
 3% 
 รพช.สุไหงปาดี  6896 
 3% 
 รพช.จะแนะ  9413 
 4% 
 รพช.เจาะไอร้อง  9673 
 4%