สถิติการเข้าใช้งานตั้งแต่ 1 มิ.ย.2548
 สสอ.เมือง  12537 
 6% 
 สสอ.ตากใบ  13956 
 6% 
 สสอ.บาเจาะ  10857 
 5% 
 สสอ.ยี่งอ  6471 
 3% 
 สสอ.ระแงะ  7518 
 3% 
 สสอ.รือเสาะ  12269 
 6% 
 สสอ.ศรีสาคร  8802 
 4% 
 สสอ.แว้ง  7464 
 3% 
 สสอ.สุคิริน  9006 
 4% 
 สสอ.สุไหงโกลก  8688 
 4% 
 สสอ.สุไหงปาดี  11255 
 5% 
 สสอ.จะแนะ  5835 
 3% 
 สสอ.เจาะไอร้อง  6070 
 3% 
 รพ.นราธิวาส  10139 
 5% 
 รพ.สุไหงโกลก  11880 
 5% 
 รพช.ตากใบ  9759 
 4% 
 รพช.บาเจาะ  5875 
 3% 
 รพช.ระแงะ  9116 
 4% 
 รพช.รือเสาะ  9180 
 4% 
 รพช.ศรีสาคร  6259 
 3% 
 รพช.แว้ง  11367 
 5% 
 รพช.สุคิริน  5458 
 2% 
 รพช.สุไหงปาดี  6085 
 3% 
 รพช.จะแนะ  8153 
 4% 
 รพช.เจาะไอร้อง  8760 
 4%