สถิติการเข้าใช้งานตั้งแต่ 1 มิ.ย.2548
 สสอ.เมือง  12683 
 6% 
 สสอ.ตากใบ  14271 
 6% 
 สสอ.บาเจาะ  11249 
 5% 
 สสอ.ยี่งอ  6759 
 3% 
 สสอ.ระแงะ  7700 
 3% 
 สสอ.รือเสาะ  12616 
 5% 
 สสอ.ศรีสาคร  8951 
 4% 
 สสอ.แว้ง  7780 
 3% 
 สสอ.สุคิริน  9269 
 4% 
 สสอ.สุไหงโกลก  8873 
 4% 
 สสอ.สุไหงปาดี  11812 
 5% 
 สสอ.จะแนะ  5996 
 3% 
 สสอ.เจาะไอร้อง  6243 
 3% 
 รพ.นราธิวาส  10472 
 5% 
 รพ.สุไหงโกลก  12357 
 5% 
 รพช.ตากใบ  10130 
 4% 
 รพช.บาเจาะ  6091 
 3% 
 รพช.ระแงะ  9381 
 4% 
 รพช.รือเสาะ  9506 
 4% 
 รพช.ศรีสาคร  6475 
 3% 
 รพช.แว้ง  11865 
 5% 
 รพช.สุคิริน  5697 
 2% 
 รพช.สุไหงปาดี  6304 
 3% 
 รพช.จะแนะ  8470 
 4% 
 รพช.เจาะไอร้อง  9000 
 4%