โปรดทราบ
กลุ่มงาน/งานที่ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
โปรดเข้าไปลบรายการที่จองไว้ด้วย
เพื่อให้กลุ่มงาน/งานอื่นได้ใช่ห้องประชุมได้
ห้องประชุม เดือน ปี  

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
         
1
 
2
 
3
 
4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

 

9
 
10
 
11
 

12
 

13
 
14
 

15
 

16
 
17
 
18
 
19
 

 

20
 

21
 

22
 
23
 
24
 
25
 

26
 

27
 

28
 

29
 
30
 
31
 
           
วาง Mouse บนภาพ สักครู่เพื่อดูรายละเอียดการใช้ห้องประชุม