โปรดทราบ
กลุ่มงาน/งานที่ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
โปรดเข้าไปลบรายการที่จองไว้ด้วย
เพื่อให้กลุ่มงาน/งานอื่นได้ใช่ห้องประชุมได้
ห้องประชุม เดือน ปี  

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 

8
 
9
 
10
 
11
 

 

12
 

13
 

 

14
 

15
 
16
 
17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 
24
 
25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

           
วาง Mouse บนภาพ สักครู่เพื่อดูรายละเอียดการใช้ห้องประชุม