โปรดทราบ
กลุ่มงาน/งานที่ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
โปรดเข้าไปลบรายการที่จองไว้ด้วย
เพื่อให้กลุ่มงาน/งานอื่นได้ใช่ห้องประชุมได้
ห้องประชุม เดือน ปี  

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
   
1
 
2
 

3
 
4
 

5
 
6
 
7
 

8
 

9
 

10
 

11
 

12
 
13
 
14
 

15
 

16
 

17
 
18
 
19
 
20
 
21
 

 

22
 
23
 

24
 

25
 

26
 
27
 
28
 

29
 

30
 

31
 

   
วาง Mouse บนภาพ สักครู่เพื่อดูรายละเอียดการใช้ห้องประชุม