โปรดทราบ
กลุ่มงาน/งานที่ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
โปรดเข้าไปลบรายการที่จองไว้ด้วย
เพื่อให้กลุ่มงาน/งานอื่นได้ใช่ห้องประชุมได้
ห้องประชุม เดือน ปี  

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
       
1
 

 

2
 

3
 
4
 
5
 
6
 

7
 
8
 

9
 

10
 
11
 
12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 
18
 
19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 
25
 
26
 

27
 

28
 

29
 
30
 

 
วาง Mouse บนภาพ สักครู่เพื่อดูรายละเอียดการใช้ห้องประชุม